Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 66
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55,6
Supremo Team Viewer Any Desk

16 may 2019   Spravodaj pre lekárne 5/2019

Zákazníci používajúci vo svojej lekárni program našej spoločnosti obdržali Spravodaj číslo 5/2019.

Obsah:

A. Nový spôsob vyúčtovania na zdravotné poisťovne

zdroj: Počítače a Programovanie s.r.o.