Hotline: 0915 805 775
0905 545 657, 0918 876 826
Supremo Team Viewer Any Desk
Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53, 974 01 Pozri mapu
Bratislava
Drieňová 1/H, 821 01 Pozri mapu
Košice
Letná 42, 040 11 Pozri mapu
Žilina
Kuzmányho 22, 010 01 Pozri mapu
V pracovnom čase od 8:00 do 16:00
  Konzultácie
k programu WinLSS
Technický servis
Banská Bystrica 048/419 89 03
0918 870 246
048/419 89 03
0918 870 246
0905 305 286
Bratislava 02/55 64 83 66
0905 545 657
02/55 64 83 66
0905 535 743
0917 972 579
Košice 055/729 42 16
0918 870 248
055/729 42 16
0918 870 248
0905 719 416
Žilina 041/500 08 56
0915 805 775
041/500 08 56
0905 262 897
0915 809 489

Mimo pracovného času od 8:00 do 20:00 (len pre zákazníkov s predplatenými rozšírenými službami)
  Konzultácie
k programu WinLSS
Technický servis
Banská Bystrica 0915 805 775 0915 805 775
Bratislava 0915 805 775 0915 805 775
Košice 0915 805 775 0915 805 775
Žilina 0915 805 775 0915 805 775