Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 66
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55,6
team viewer
Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53, 974 01 Pozri mapu
Bratislava
Vavrinecká 24, 831 52 Pozri mapu
Košice
Gemerská 3, 040 11 Pozri mapu
Žilina
Kuzmányho 22, 010 01 Pozri mapu
V pracovnom čase od 8:00 do 16:00
  Konzultácie
k programu WinLSS
Technický servis
Banská Bystrica 048/419 89 03
0918 870 246
048/419 89 03
0918 870 246
Bratislava 02/55 64 83 66
0905 545 657
02/55 64 83 66
0905 535 743
Košice 055/729 42 16
0918 870 248
055/729 42 16
0918 870 248
Žilina 041/500 08 56
0915 805 775
041/500 08 56
0905 262 897

Mimo pracovného času od 8:00 do 20:00 (len pre zákazníkov s predplatenými rozšírenými službami)
  Konzultácie
k programu WinLSS
Technický servis
Banská Bystrica 0915 805 775 0915 805 775
Bratislava 0915 805 775 0915 805 775
Košice 0915 805 775 0915 805 775
Žilina 0915 805 775 0915 805 775