Banská Bystrica 048/419 89 03
Bratislava 02/55 64 83 66
Košice 055/729 42 16
Žilina 041/500 08 55,6
team viewer
Kategorizácia je prístupná iba pre užívateľov programu WinLSS
Prístupové heslo nájdete v zmluve, prípadne nás kontaktujte.