Hotline: 0915 805 775
0905 545 657, 0918 876 826
Supremo Team Viewer Any Desk
mobile
mobile
WinLSS MOBILE
WinLSS Mobile je aplikácia pre prenosný "vreckový počítač" - PDA zariadenia. Dodáva sa špeciálne PDA so snímačom čiarového kódu napr. SYMBOL MC3190 (alebo MC3290). Aplikácia spolupracuje s winlss_pda systémom a výrazne skracuje čas potrebný na rutinné činnosti v lekárni - kontrolu skladu, objednávky, inventúru a vytváranie výdajok zo skladu cez PDA.

 • INVENTÚRA - vstup materiálu pri sčítavaní položiek na sklade a ich prenos do systému winlss_pda
 • OBJEDNÁVKY - vytvorenie objednávky v prenosnom termináli a prenos do systému winlss_pda
 • VÝDAJ - vytvorenie výdajky priamo v sklade a prenos do systému winlss_pda
 • KONTROLA SKLADU - kontrola stavu materiálu na sklade porovnaním so stavom v systéme winlss_pda
Príručka WinLSS MOBILE
karty
VERNOSTNÉ KARTY
Zákaznícke karty - vernostný systém pre lekárne je marketingovým nástrojom pre nadviazanie užšieho vzťahu medzi lekárňou a jej zákazníkmi. Systém je doplnkovým modulom k systému WinLSS. Popri zákazníckej karte ak je zákazník zároveň pacientom , je v systéme možné viesť aj liekovú kartu pacienta s informáciami, ktoré zvýšia kvalitu poskytovanej lekárenskej starostlivosti pre konkrétneho pacienta. Vernostný systém poskytuje variabilné riešenie tak, aby každá lekáreň mohla mať pre zákazníkov jedinečné podmienky a osobitný prístup. Poskytujeme kompletné riešenie systému

 • Návrh nastavenia systému priamo pre Vašu lekáreň
 • Grafický návrh plastovej karty
 • Zabezpečenie výroby a dodávky plastových kariet
 • Inštaláciu a zaškolenie obsluhy
karty
lis
LIEKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM
Liekový informačný systém – prehliadač databázy liekov (ďalej len LIS) slúži ako doplnkový informačný zdroj pre lekárnika alebo lekára. Je možné ho napojiť na lekárenský správcovský systém pre Windows – WinLSS, kedy sa stáva neoceniteľným pomocníkom lekárnika počas expedície – informovanie pacienta, ale i pri samoštúdiu.

lis
Prepojenie na lekárenský systém WinLSS
lis
Pravidelná aktualizácia údajov
lis
Zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín
lis
Písomná informácia pre užívateľa - príbalové letáky
lis
Súhrn charakteristických vlastností lieku - SPC
lis
Vyhľadávanie podľa Indikačných skupín, ATC, generík


Liekový informačný systém – prehliadač databázy liekov (ďalej len LIS) slúži ako doplnkový informačný zdroj pre lekárnika alebo lekára. Je možné ho napojiť na lekárenský správcovský systém pre Windows – WinLSS, kedy sa stáva neoceniteľným pomocníkom lekárnika počas expedície – informovanie pacienta, ale i pri samoštúdiu.

Nájdete v ňom aktuálny zoznam registrovaných liekov, liečiv a dietetických potravín s informáciou o maximálnej cene, doplatku pacienta, úhrade zdravotnej poisťovne a pravidlách pre výdaj lieku v prípade obmedzení. Priamo z lekárenského systému WinLSS je možné k vybranému lieku zobraziť príbalový leták a následne v ňom rýchlo, pomocou klávesových skratiek vyhľadávať potrebné informácie. Údaje môžete pacientovi vytlačiť (vhodné v prípade rozbalenia originálneho balenia). LIS ďalej ponúka súhrny charakteristických vlastností k jednotlivým liekom. V zozname liekov je možné vyhľadávať nielen podľa názvu a ŠÚKL kódu, ale i na základe indikačnej skupiny, prípadne podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie - ATC skupiny. U liekov s indikačným obmedzením, nemusíte zdĺhavo pátrať pri akej indikácii je možné liek vydať. Prítomnosť indikačného obmedzenia je pri lieku nielen výrazne označená, ale môžete si zobraziť presný text obmedzenia. Program Vám tiež pomôže pri generickej substitúcii. Umožňuje zobraziť zoznam liekov, ktorými je možné nahradiť vybraný liek.

Liekový informačný systém je pravidelne ,minimálne raz štvrťročne, aktualizovaný. Program je možné komfortne aktualizovať z internetu prostredníctvom PaP aktualizátora, alebo z CD.

WinLIS, tak ako i ostatné naše programy, je charakterizovaný jednoduchým a prehľadným užívateľským prostredím. Je možné ho ovládať myšou, alebo pomocou klávesnice cez klávesové skratky.

V prípade, že ešte nepoužívate LIS vo Vašej lekárni, môžete si ho objednať telefonicky, alebo e-mailom.

ekasa_klient
E-kasa klient - on line registračná pokladnica
Typ výrobku:
E-kasa klient - on line registračná pokladnica.
- pokladničný program "LETAX e-kasa klient"
- chránené dátové úložisko "CHDU e-kasa klient"
Legislatívny rámec (zákon 289/2008 Z.z.):
§2 Vymedzenie základných pojmov
b) pokladnicou e-kasa klient
1.on-line registračná pokladnica,
c) on-line registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona.
Technické predpisy:
Chránené dátové úložisko EN 55032, EN 55035
Konektivita:
USB, Wifi, Bluetooth
Označenie výrobku:
Výrobok je označený následujúcim typovým štítkom
typovy stitok
Certifikát a zariadenie:
Podporované tlačiarne
Termor tlačiarne od firmy Epson, CITIZEN a Bixolon.
Schématické zapojenie
Firmy, ktoré majú záujem implementovať e-kasu pre svojích zákazníkov, prosím kontaktujte nás na tel.čísle: 041/ 5000 855
hardware
HARDVÉR DO LEKÁRNÍ
server SERVER
Keďže ide o databázovú aplikáciu klient-server, takmer všetok výpočtový výkon prebieha na serveri. Sú naň preto kladené vyššie požiadavky ako na ostatné počítače v lekárni, a to hlavne: výkon a stabilita, non-stop chod, schopnosť zálohovania a údržby databáz. Minimálne požiadavky servera sú závislé od počtu klientov. Príklad pre malú lekáreň so 4 počítačmi (3x pokladňa, 1x počítač v kancelárii): Intel Core i3 (min. 9. generácie), 16GB RAM, dva pevné disky nezapojené v RAID poli - (systémový-primárny napr. porovnateľný s M.2 SSD 250GB, druhý-záložný napr. platňový 1 TB), zdroj pre trvalú prevádzku, záložný zdroj APC triedy Smart-UPS. Ako operačný systém odporúčame LINUX.

Pre prevádzky s viacerými počítačmi v sieti odporúčame výkonnejší procesor napr.: Intel Core i5 4Ghz (min. 9. generácie).
stanica PRACOVNÁ STANICA
Ako pracovná stanica slúži počítač s nainštalovaným Windows 64 bitový (odporúčame operačný systém Windows 10 x64 alebo Windows 11 x64 Professional). Neodporúčame používať akýkoľvek neaktualizovaný operačný systém alebo operačný systém s ukončenou podporou.

Odporúčané požiadavky na pracovnú stanicu: Intel Core i3 (min. 9. generácie), 8GB RAM, SSD disk s 3GB voľného miesta na disku, Windows 11 Professional x64 alebo Windows 10 x64(Win7 a 8 neodporúčame), monitor s rozlíšením min. 1366x768. Podpora 32bitových OS bude ukončená do konca roka 2022. Po tomto termíne už nebude možné používať program WinLSS na týchto počítačoch.
siet LAN a INTERNET
Odporúčame štruktúrovanú kabeláž stavanú na rýchlosť 1Gbit. Bezdrôtové (wifi) prepojenia na tento typ aplikácie neodporúčame. Zabezpečíme montáž siete vo Vašej lekárni. Na pripojenie k internetu odporúčame DSL alebo iné rýchle, ideálne káblové pripojenie. Odporúčaná minimálna rýchlosť internetu v prevádzke je minimálne 20/10 Mbit/s.

POZOR! Na každý počítač pripojený k internetu je potrebné nainštalovať antivírový program a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu systému. Naša spoločnosť odporúča antivírusový program spoločnosti ESET.
prislusenstvo PRÍSLUŠENSTVO a VOLITEĽNÉ KOMPONENTY REG.POKLADNICE
tlačiareň pokladničných dokladov, taxovacia tlačiareň: povinný komponent elektronickej registračnej pokladnice
snímače čiarového kódu: Ručné snímače s podstavcom alebo všesmerové snímače. Vzhľadom na pripravovaný systém verifikácie cien liekov 2D kódmi, doporčujeme už do lekární inštalovať snímače 2D kódov.
zákaznícky display: Doplnok registračnej pokladnice
peňažná zásuvka: Pohodlný a bezpečný prístup k EURO minciam a EURO bankovkám. Otvára sa automaticky po potvrdení ceny k úhrade.
2d_code
2d
2D KÓDY

Popri jednorozmernom čiarovom kóde EAN, ktorý sa už niekoľko rokov používa na obchodnú identifikáciu liekov, sa začína používať nový typ kódu a to dvojrozmerný - 2D kód.

2D kód na baleniach liekov
Od 9.2.2019 pribudla lekárňam nová povinnosť overovať pravosť liekov. Overovanie prebieha načítaním 2D kódu, ktorý okrem identifikácie lieku obsahuje aj ďalšie informácie, napr. šaržu a dobu exspirácie.

Čítačky 2D kódov
Pre čítanie 2D kódov sú potrebné vhodné čítačky, ktorých cena sa blíži k cene bežných čítačiek jednorozmerných kódov. S čítačkou 2D kódu je možné čítať aj jednorozmerné kódy.
itl_image
itl
INFORMAČNÝ TERMINÁL LEKÁRNEInformačný Terminál Lekárne - informácie pre pacienta prípadne reklamné informácie. Aktuálne a rýchle informácie o liekoch podľa zákona č. 362/2011 Z.z. §121 ods. (5). Projekcia reklamných informácií. Informačný terminál s obrazovkou pre zákazníkov lekárne ponúka:

 • napojenie na sklad lekárne v reálnom čase
 • ceny liekov
 • doplatky na lieky
 • ekvivalenty liekov
 • príbalové letáky
 • ceny doplnkového tovaru
 • duálne zobrazenie cien SKK/EUR
 • hľadanie pomocou dotykovej klávesnice
 • hľadanie pomocou čiarového kódu
 • možnosť projekcie reklamných informácií
Produktový list Informačného terminálu lekárne
etikety
POTLAČ ETIKIET
SOFTVÉR - LABEL EDITOR

Program Label Editor je ideálny nástroj na návrh a potlač etikiet. Je určený pre operačný systémWindows XP, Windows Vista, Windows 7 - 10. Program spolupracuje s drvivou väčšinou tlačiarní dodávaných na náš trh - bežnými atramentovými, laserovými, ale aj špeciálnymi tlačiarňami na potlač etikiet (napr. Zebra, Citizen). Ako tlačové médium môže byť použitý obyčajný kancelársky papier rôznych formátov, papier so samolepiacimi predseknutými etiketami, rolky s etiketami pre termotransférové tlačiarne a iné.

Grafický editor umožňuje jednoduchý a rýchly návrh etikety. Užívateľ má k dispozícií niekoľko grafických objektov: popisky, rámčeky, čiary, elipsy, obrázky a čiarové kódy. Program vie tlačiť čiarové kódy: EAN13, EAN8, EAN128, 2-5 Interleaved, 2-5 Industrial, Code 39, Code 93, Code 128, UPC a ďalšie.

Label Editor umožňuje tlač údajov z externého súboru alebo SQL databázy. Podporované sú súbory XML, DBF, XLS, CSV, TXT a databázy SQL Server, Oracle, PostgreSQL, Microsoft Access a FoxPro. Pred tlačou je možné zobraziť náhľad na vyplnené etikety.

Label Editor dokáže spolupracovať aj s aplikáciami od iných výrobcov. Váš program odovzdá požadované údaje programu Label Editor a ten ich jednoducho vytlačí a prenechá riadenie Vášmu programu. Je ho možné integrovať priamo do Microsoft Office do Excel-u. Tu si označíte stĺpce, ktoré chcete vytlačiť, zvolíte si formát etikety a program Vám ponúkne náhľad s vygenerovanými etiketami s údajmi z označených stĺpcov.

HARDVÉR - TLAČIARNE

CITIZEN: CLP 621, CLP521
Kompaktné osobné tlačiarne pre priamu termo-tlač alebo pre termo-transfer tlač. Umožňujú potlačiť etikety so šírkou 104mm, rýchlosťou 100mm/s a s rozlíšením 203dpi resp. 300dpi. Sú vybavené sériovým, paralelným a USB rozhraním. Sú jednoducho rozšíriteľné o LAN alebo WLAN rozhranie.

ZEBRA: Stolné tlačiarne rady GK, GX
Kompaktné osobné tlačiarne pre priamu termo-tlač alebo pre termo-transfer tlač. Umožňujú potlačiť etikety so šírkou 104mm, rýchlosťou až 152mm/s a s rozlíšením 203dpi resp. 300dpi. Sú vybavené sériovým, paralelným a USB rozhraním. Je ich možné dodať s LAN, WLAN alebo Bluetooth rozhraním.

ZEBRA: Stolné tlačiarne rady TLP
Kompaktné osobné tlačiarne pre priamu termo-tlač alebo pre termo-transfer tlač. Umožňujú potlačiť etikety so šírkou 104mm, rýchlosťou 64mm/s a s rozlíšením 203dpi resp. 300dpi. Sú vybavené sériovým, paralelným a USB rozhraním. Je ich možné dodať s LAN, WLAN alebo Bluetooth rozhraním.

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Etikety
Pre potlač na štandardných tlačiarňach sa používajú predseknuté papierové etikety na listoch rozmeru A4 s rôznymi rozmermi od 25,4x10mm až po 210x148,5 mm resp. 210x297mm, prípadne etikety kruhového tvaru na polep CD a DVD nosičov. Tieto etikety je možné dodať aj vo farebnom prevedení.

Pre potlač na špeciálnych termotransférových tlačiarňach (CITIZEN, ZEBRA) sa používajú etikety rôznych rozmerov a tvarov dodávané na kotúčoch. Etikety môžu byť papierové, prípadne odolné polyetylénové s rôznymi druhmi lepidla, a preto môžu byť použité aj do vonkajšieho prostredia.

Pre potreby lekární sa najčastejšie používajú papierové etikety s rozmermi:
 • 25x10mm - cenovka na krabičku s duálnymi cenami
 • 35,6x16,9mm - cenovka na krabičku s duálnymi cenami a s názvom výrobku
 • 38x21mm - cenovka na krabičku s duálnymi cenami s názvom výrobku a s čiarovým kódom
 • 63x29mm prípadne 53x38mm - cenovka na regál s duálnymi cenami s názvom výrobku a balením

itl
NájdiLiek.sk
Pomocou projektu „Nájdi liek“ lekáreň v priebehu pár sekúnd získava informáciu o dostupnosti lieku ktorý, momentálne chýba na sklade alebo je na trhu nedostatkový.

Dostupnosť je možné zistiť z partnerských lekární zapojených do projektu. Pacienta môže potom lekáreň nasmerovať do inej lekárne, alebo môže z partnerskej lekárne liek zabezpečiť sám.
najdiliek
Na prvý pohľad sa zdá, že v dnešnej dobe, kedy lekárne bojujú v konkurencii o každého pacienta, lekáreň takýmto nasmerovaním pacienta do inej lekárne prichádza o peniaze. Avšak opak môže byť pravdou. Lekáreň síce v danom momente príde o jeden obchodný prípad, ale pacient, ktorý si vďaka informácii z lekárne bez dlhého zháňania zadováži potrebný liek, sa vráti s vedomím, že v tejto lekárni dostane viac, než len čo si zaplatí. Pacient aj vďaka takejto službe zistí, že lekárni záleží na jeho zdraví a spokojnosti.

Ďalším nezanedbateľným prínosom projektu „Nájdi liek“ je podpora spolupráce medzi lekárňami v jednom meste či regióne, ktorá vedie k spokojnosti pacienta. Ak lekárne dokážu navzájom spolupracovať aj týmto spôsobom, preukážu, že deklarovaný cieľ lekárne, ktorým je spokojnosť pacienta, je ich skutočným cieľom.

Do projektu „Nájdi liek“ sa môžu zapojiť lekárne, ktoré pracujú so systémom WinLSS – Obchodno skladová evidencia lekárne. Lekáreň si sama určuje partnerské lekárne, s ktorými chce spolupracovať pri výmene informácií o dostupnosti liekov, sama si určí aj rozsah poskytnutých informácií.
Vstup a účasť v projekte „Nájdi liek“ je bezplatná.
Projekt "Nájdi liek" umožňuje zistenie dostupnosti liekov medzi lekárňami. K informácii o samotnej dostupnosti možno sprístupniť aj informáciu o cene a počte kusov na sklade. Pravidlá pri poskytovaní informácií si určujú samotné lekárne prihlásené do projektu "Nájdi liek".

Pred vstupom do projektu si lekáreň určí okruh partnerských lekární, ktoré už sú zapojené do projektu, alebo sa do projektu zapoja. Následne lekáreň odošle prihlášku pre vstup do projektu a po registrácii bude do projektu zapojená.

Nakonfigurovanie prístupov vykonajú naši pracovníci, alebo si lekárne pomocou jednoduchej konfigurácie nastavia prístupy vzájomným povolením úrovne prístupu. V systéme WinLSS pri práci na pokladni cez menu, alebo stlačením kombinácie klávesov, získa informácie o dostupnosti lieku v partnerských lekárňach.

Princíp konfigurovania môžeme zjednodušene uviesť na príklade:
Som lekáreň A zapojená spolu s lekárňou B do projektu "Nájdi liek". Chcem nadviazať partnerstvo s lekárňou B, preto si ju vyhľadám a požiadam ju o partnerstvo. Zároveň ju požiadam o poskytovanie informácií o dostupnosti liekov a jeho počte. Takúto požiadavku dostane lekáreň B a podľa svojho uváženia povolí partnerstvo. Zároveň lekáreň B môže poslať lekárni A svoje požiadavky. Po vytvorení partnerstva medzi lekárňami môžu lekárne A a B začať spolupracovať pri výmene informácií o dostupnosti liekov.